ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਸੰਦੌੜ

College Logo
Title

ਕੋਰਸ

  • ਅੰਡਰ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੋਰਸ

ਕੋਰਸ ਦਾ ਨਾਮ

ਸੀਟਾਂ

ਸਲਾਨਾ ਫੀਸ

ਬੀ.ਏ. ਚੋਣਵੇਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ

·       ਚੋਣਵੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ

·       ਚੋਣਵੀਂ ਪੰਜਾਬੀ

·       ਇਤਿਹਾਸ

·       ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਗਿਆਨ

·       ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ

·       ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ

·       ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ

ਖੁੱਲਾ

12800/- (B.A. 1st year)

13800/- (B.A. 2nd and 3rd year)

ਬੀ.ਏ. ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ

·       ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿਗਿਆਨ

·       ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਜਨ-ਸੰਚਾਰ

·       ਫੈਸ਼ਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ

60

12800/- (B.A. 1st year) 13800/- (B.A. 2nd and 3rd year)

ਬੀ.ਕਾਮ.

60

13500/- B.Com. 1st year)

14500/- (B.Com. 2nd and 3rd year)

ਬੀ.ਸੀ.ਏ.

40

19900/- (B.C.A. 1st year)

22900/- (B.C.A. 2nd and 3rd year)

  • Post Graduation Courses

ਕੋਰਸ ਦਾ ਨਾਮ

ਸੀਟਾਂ

ਸਲਾਨਾ ਫੀਸ

ਐਮ.ਏ (ਪੰਜਾਬੀ)

30

15500/-

ਐਮ.ਐਸ.ਸੀ. (ਆਈ. ਟੀ.)

30

22000/-

ਐਮ.ਐਸ.ਸੀ. (ਆਈ. ਟੀ.) ਲੇਟਰਲ ਐਂਟਰੀ

30

22000/-

M.Com.

30

21500/- (M.Com. 1st year) 22000/- (M.Com. 2nd year)

  • ਡਿਪਲੋਮਾ ਕੋਰਸ

ਕੋਰਸ ਦਾ ਨਾਮ

ਸੀਟਾਂ

ਸਲਾਨਾ ਫੀਸ

ਪੀ.ਜੀ.ਡੀ.ਸੀ.ਏ.

30

15500/-

  • Jagat Guru Open University Certificate and Diploma Courses

ਕੋਰਸ ਦਾ ਨਾਮ

ਸੀਟਾਂ

ਫੀਸ

ਅਕਾਉਂਟਿੰਗ ਅਤੇ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕੋਰਸ

(6 ਮਹੀਨੇ)

ਖੁੱਲਾ

5000/- ਪ੍ਰਤਿ 6 ਮਹੀਨੇ

ਫੈਸ਼ਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ / ਡਿਪਲੋਮਾ

(6 ਮਹੀਨੇ/ 1 ਸਾਲ)

ਖੁੱਲਾ

5000/- ਪ੍ਰਤਿ 6 ਮਹੀਨੇ

ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ/ਡਿਪਲੋਮਾ  ਇਨ ਆਰਗੈਨਿਕ ਫਾਰਮਿੰਗ

(6 ਮਹੀਨੇ/ 1 ਸਾਲ)

ਖੁੱਲਾ

5000/- ਪ੍ਰਤਿ 6 ਮਹੀਨੇ

Certificate / Diploma in Software Development

(6 ਮਹੀਨੇ/ 1 ਸਾਲ)

ਖੁੱਲਾ

5000/- ਪ੍ਰਤਿ 6 ਮਹੀਨੇ

 

 

Skip to content